På Centrum för vuxenutbildning kan du som är vuxen och folkbokförd i Linköpings kommun få vägledning, stöd och information om hur du kan planera dina studier.

Sfi kartläggning
Om du fått ett mejl om att boka en tid för ett kartläggningssamtal har du möjlighet att boka detta nedan.

Studie- och yrkesvägledning
På ett bokat vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare (SYV) får du personlig vägledning av dina studier. Vi samtalar om din utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet, dina intressen och framtidsplaner. Du kan boka ett längre vägledningssamtal (45 minuter) på plats, via telefon eller videomöte. Du kan också boka tid för ett kortare telefonmöte (15 minuter). Inför ett samtal är det bra att du förbereder dig genom att skriva ner vad du vill samtala om. Du bör även skicka en kopia på dina betyg från tidigare utbildningar till oss via e-post:

studievagledning.vux@utb.linkoping.se

OBS! Du som har skyddade personuppgifter ska inte boka tid via denna sida. Du ska istället ringa till Centrum för vuxenutbildning på våra telefontider och boka tid den vägen.


Telefontider för Centrum för vuxenutbildning:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 10:00-12:30
onsdag 13:00-15:00
fredag 10:00-12:00

Telefon: 013-29 47 00

Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Utbildningsförvaltningen för att handlägga ärendet och vidare administration. Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig

Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Hur du gör begäran av registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter samt mer detaljerad information se www.linkoping.se/gdpr, För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se alternativt Linköpings kommun, Juridikenheten (Dataskyddsombud), 581 81 Linköping

Välj service

Steg 1

Studie- och yrkesvägledning

Här kan du boka vägledningssamtal över telefon eller video samt kortare telefontid med en studie- och yrkesvägledare.

Sfi kartläggningssamtal

Här kan enbart du som fått en länk via mejl boka en tid för kartläggning inför studier i sfi.

Telefontid med studie- och yrkesvägledare

 

Ett telefonsamtal med studie- och yrkesvägledare för kortare frågor. Tid: 15 min.

OBS! Om du vill ha hjälp med en examensplanering ska du istället boka ett vägledningssamtal.

Vägledningssamtal telefon

 

Ett enskilt längre samtal med studie- och yrkesvägledare via telefon. Studie- och yrkesvägledaren kontaktar dig på det telefonnummer du angett i bokningen. Tid: 45 min.

Vägledningssamtal videosamtal

 

Ett enskilt längre samtal med studie- och yrkesvägledare via videosamtal. Du får en länk skickad till din e-post strax innan din bokade tid. Mötet sker via Google meet. Tid: 45 min.

Vägledningssamtal, besök

 

Ett bokat besök för enskilt vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare. Tid: 45 min.

Besöket äger rum på plats i Centrum för Vuxenutbildnings lokaler, Badhusgatan 5, Linköping. Anmäl dig i receptionen vid ankomst. Vägledaren kommer och möter dig.

Kartläggning sfi - telefonsamtal

 

Ett enskilt sfi-samtal med en kartläggare via telefon. Bokas endast av dig som blivit kontaktad på mejl om att du ska boka tid. Tid: 30 min.

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: